De EHBO-vereniging Denekamp hield op maandag 27 mei jl. haar Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering). Er werd een terugblik gegeven op het afgelopen jaar, het financieel jaarverslag werd besproken en er werden jubilarissen gehuldigd.

In totaal waren er vier jubilarissen: Mevr. C. Niehoff-Ros (40 jaar lid), Mevr. P. Niehoff-Steunebrink (40 jaar lid), Dhr. H. Aveskamp (40 jaar actief lid) en Mevr. D. Oude Egberink (50 jaar lid en erelid), Helaas konden niet alle jubilarissen aanwezig zijn.  De jubilarissen ontvingen uit handen van voorzitter Edwin Heinink een oorkonde van de vereniging, een bos bloemen en een cadeau.

Henk Aveskamp ontving bovendien nog een onderscheiding van de Nationale Bond EHBO, het bondskruis 2de klasse.

De EHBO-vereniging Denekamp is hen zeer erkentelijk voor al hun steun en inzet.

De jubilarissen Henk Aveskamp en Dini Oude Egberink